Gizlilik Politikası
Lütfen Gizlilik Politikasını Dikkatle ve Şartlara Bağlantılı Olarak Okuyunuz.

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, VESTAYŞ TURİZM MADENCİLİK GIDA NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından yönetilmekte olan http://www.garajvar.com/ adresinde yer alan web sitesinin kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. İşbu Gizlilik Politikası’nda tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi’ndeki tanımlar dikkate alınacaktır. Kullanıcılar, Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmeleri üzerine işbu Gizlilik Politikası’nı da kabul etmiş sayılacaktır. Bununla beraber gizlilik politikası aynı zamanda üyelik ilişkisi dışında kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bilgilendirme niteliğini haizdir. İşbu gizlilik politikası garajvar.com tarafından işletilen tüm Web siteleri açısından geçerlidir.

Kullanıcıların garajvar.com sitesinde üye olmak suretiyle aşağıdaki verileri kullanılır;

1- Kişisel Bilgileri - Ad ve İletişim Bilgileri: Ad, soyadı, telefon, adres, e-mail adresi, fatura bilgileri, TC kimlik numarası (ulusal kimlik numarası), kimlik fotokopisi ve diğer benzer veriler. Kimlik Doğrulama Bilgileri: Kullanıcıların üyelik bilgileri, kimliği doğrulamak için ve hesaba erişimi sağlamak için kullanılan parolaları, Kullanıcı Adı, kontak bilgileri, parola ipuçları, Kullanıcı numaraları, ilan numaraları. Demografik Veriler: Doğum tarihi, yaş, cinsiyet, meslek, tercih edilen dil ve benzeri veriler

2- Konum Verileri: Kullanıcıların hassas veya yaklaşık konumları ile ilgili verileri kapsar. GPS verisi ile IP ve port adreslerinden çıkarılan konum verisi, kullanıcı GARAJVAR.COM’un uygulamalarını kullanırken, kendi bulunduğu konumun etrafındaki ilanları aramak istemesi durumunda ve kullanıcının izin vermesi halinde kullanılır.

3- Ödeme Verileri: Ajans ve müşteri fatura ve ödeme bilgileri (ad-soyadı- fatura adresi), üyeye gönderilen faturalar ve üyelerden alınan ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi gibi veriler

Kullanıcılar yukarıda bilgiler ile GARAJVAR.COM web sitesi üzerinden ilan edecekleri araç plaka ve nakliye bilgilerini site üzerinden kullanılmasına rıza gösterdiklerini peşinen beyan ve taahhüt ederler.

GARAJVAR.COM gerekli tüm bilgi güvenliğini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda GARAJVAR.COM’un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

GARAJVAR.COM; Kullanıcısı tarafından sağlanan kişisel bilgiler veya web sistemi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgileri, istatiksel değerlendirmeler yapmak, veritabanı oluşturmak, pazar araştırmaları yapmak, müşterilerine daha iyi ve etkin hizmet verebilmek amacıyla gerek GARAJVAR.COM gerekse kurumsal iş ve çözüm ortaklarımız tarafından kullanılabilecektir.

GARAJVAR.COM web sitesi dahilinde başka sitelere bağlantılar/linkler verebilir. GARAJVAR.COM sitesi bu bağlantılar ile erişilen sitenin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımaz.

GARAJVAR.COM, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, sır saklama olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanmasını ve sürdürebilmesi, gizli bilgilerin tamamını veya herhangi bir kısmının kullanımını üçüncü kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

GARAJVAR.COM, gizlilik politikasında belirtildiği üzere Kullanıcı/Üye ile yapılan sözleşmelerinin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulanmaya konulması, kullanıcıların talimatları yerine getirilmesinin gerekli olduğu durumlar , kullanıcının hakları veya güvenliklerini korumak için gereken bilgi talepleri, Yetkili idari ve adli otoriterler tarafından yürütülen soruşturma ve araştırma amacıyla ilgili kullanıcıların bilgileri talep edilmesi ve hukuki otoriterler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan kanun, yönetmelik, kanun üstünde kararname v.b. hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması gereken ve yasal mevzuata uygun bilgilendirme ve uygulamadan faydalanılması için Kullanıcı bilgileri 3. Kişilerle paylaşabilir.

GARAJVAR.COM, 5651 sayılı kanun gereğince internet ortamında yapılan yayımların düzenlenmesi, yayımlar yolu ile işlenen suçlarla mücadele edilebilmesi için kanun gereği ‘yer sağlayıcı’ olarak, sistemle ilgili sorunları tanımlaması ve web sitesinden çıkabilecek sorunların giderilmesi için kullanıcıların genel bir tanımlama kapsamlı bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

GARAJVAR.COM, Kullanıcıları tarafından gruplara katılması ve içeriğin paylaşılması, herhangi bir blok ve diğer içeriklerin yayımlanması halinde ifşa edilen bilgiler, bu forumdaki diğer kullanıcılar yada üçüncü şahıslarca okunabilir ve kullanılabilir. Garajvar.com kullanıcı tarafından forumlarda tedarik edilen bilgilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

GARAJVAR.COM web sitesini ziyaret eden Kullanıcı kendi tarayıcılarına çerezlerin ve sinyal alıcıların yerleştirilmesine rıza göstermiş olmaktadır.

Veriler Kimlerle Paylaşılabilir?

GARAJVAR.COM, Kullanıcılarına ait kişisel verileri kullanarak elde ettiği yeni verileri, üyelik sözleşmesinin ifası ile, Kullanıcının deneyimin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, Kullanıcının güvenliğini sağlamak, dolandırıcılığı tespit etmek, hizmetlerimizin geliştirilmesi, operasyonel değerlendirme araştırılması, hataların giderilmesi, Kullanıcı kimliklerinin doğrulanması amacıyla kullanabilecektir.

Gizlilik Politikasında yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirmek için dış kaynak hizmet sağlayıcıları, kargo şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin

sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri, basın sektöründe yer alan şirketler, sosyal medya mecraları dahil ve ancak bunlarla dahil olmamak üzere üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.

Kişisel Veriler Nerede Depolanır ve İşlenir?

Elde ettiğimiz kişisel verileriniz yurtiçinde veya yurtdışında GARAJVAR.COM ya da bağlı kuruluşlarının, alt kuruluşlarının veya işbirliği içinde bulunduğu hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede depolanabilir ve işlenebilir.

İşbu Gizlilik Politikası kapsamında toplanan kişisel verileriniz burada yer alan hükümlere ve verilerin depolandığı ve işlendiği ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında ve öngörülen güvenlik önlemleri dâhilinde işlenecektir.

Kişisel Verileri Saklama Süresi

GARAJVAR.COM, elde ettiği kişisel verileri, Kullanıcılara Hizmetten en iyi şekilde faydalanabilmeleri için işbu Gizlilik Politikası ve Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen şartlar çerçevesinde ve Üyelik Sözleşmesi’nin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi adına işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir.

Buna ek olarak, GARAJVAR.COM, Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Gizlilik Politikası Üzerindeki Değişiklikler

GARAJVAR.COM, gizlilik politikası hükümlerini dilediği zaman güncelleyebilir ve değiştirebilir. Yapılan değişiklikler kullanıcılar tarafından koşulsuz kabul edilir.